anbi

ANBI

2022

Betreft: Inhoudelijk verslag 20e Alltogether ontmoetingsfestival.

Plaats: Pekingtuin Baarn  

Datum 3 en 4 juni 2022

Baarn, 27 mei 2023

Geacht College van B&W van Baarn,

Refererend naar het besluit van het college van B&W van Baarn voor het toewijzen van € 5.563 subsidie voor de organisatie van het Alltogether festival doen wij onderstaand een verslag van het 20e Alltogether ontmoetingsfestival.

Inleiding

Het bestuur van Stichting Sandesh Baarn, kan vanwege de geweldige inzet van vrijwilligers, subsidie van de gemeente Baarn, fondsen bijdragen, sponsoren en donateurs, maar vooral ook door de prima opkomst wederom tevreden terugkijken op het jaarlijks Alltogether ontmoetingsfestival in de Pekingtuin in Baarn.

Opkomst, thema, duur, opening, programma.

In de bijgesloten persberichten is de opzet, het verloop en het programma van het festival weergegeven, maar het is een genoegen om het volgende te vermelden:

De sfeer was net als voorgaande jaren uitstekend en de opkomst bestaande uit alle leeftijden, afkomst en culturen was geweldig. Zo’n 3500 tot 4000 bezoekers hebben wederom kunnen genieten van de activiteiten op dit festival.

Het programma van vrijdagavond 3 en zaterdag 4 juni 2022.

WAT.EEN.GEWELDIG.FESTIVAL !!”

(6 juni 2022).

Eerlijk gezegd zitten we (beetje moe, dat wel) na te genieten van een heerlijk en super geslaagd festival !!

Het terrein zag er fantastisch uit in de nieuwe opstelling met een nieuwe bar, vele foodtrucks, toiletwagen mooi afgeschermd en een divers, uitgebreid festivalterrein/ terras.

Ook het podium was in de diepte met 2 meter verlengd met dank aan @hubo, @ronaldseure en Loovision Martin van Loo.

Vrijdagavond begon het tribute feest en wat hebben we een fantastische avond gehad; @Dennis Alberti beet de spits af met een mooi eerbetoon aan Rob de Nijs,

@Bulluk speelde met verve en overtuiging het repertoire van de Dijk ondersteunt door de Mindfunk Horns en een slepende accordeon. Als slot een oude bekende:

Undercover de ongeëvenaarde Rolling Stones  tribute band, die als je je ogen even dichtdeed het idee gaven dat ‘de echte’ op het Alltogether podium optraden.

Zaterdagmiddag begonnen met de traditionele kindermiddag olv @kelly Timmers die ons elk jaar weer weet te verrassen met een 2 uur durende show met vele bekende artiesten zoals @AnneAppelo , @Ayana en @Unity waar zelfs kinderen uit Leersum en Delft waren gekomen ! Vele kinderen (met hun ouders) waren naar het festival gekomen.

Ook turnvereniging @Vita2000 was aanwezig met hun Tumblingbaan waar de kinderen onder begeleiding van 4 zeer enthousiaste leraressen konden sporten.

De muziek begon om 15.45 uur met The LDE (Lucky Dube  tribute band) met heerlijke zoete Afrikaanse reggae dat het massaal opgekomen publiek wel kon bekoren.

Direct daarna was het de beurt aan @Dirty Harry & the Magnum Horns die Rock & Roll in een ouderwets jasje speelden.

Onverwacht kwam ook wethouder @HugoPrakke langs om zijn oude helden van @Trafassi te bekijken en was gelijk bereidt om op het podium wat mooie woorden te spreken over het festival en haar organisatie.

Trafassi met zanger Edgar Burgos, je kunt er niet omheen al had je het graag. Met zijn aanstekelijke praatjes, zijn gulle lach en heerlijke band weet hij het eerst afwachtende publiek tot aan de rand van het podium te krijgen, ze dansjes te laten te doen en mee te laten zingen.

Ook de kinderen mochten op het podium mee dansen. Toen de organisatie na een uur vanaf de zijkant aangaf dat de speeltijd erop zat, lachte hij vriendelijk naar diezelfde zijkant en speelde nog gezellig een half uurtje door 😊

Na deze happening had @Latino BM Royale de ondankbare taak om dit te overtreffen, maar met hun aanstekelijk Latin sound slaagden ze daar wonderwel in en je zag het publiek al dansend genieten.

… en toen, tja en toen Massada waar vele mensen ook voor gekomen waren. Door technische problemen kwam het optreden van hoofdact Massada moeizaam van de grond. Hoewel de band het akoestisch probeerde op te lossen was het toch een kleine teleurstelling

Maar ondanks deze teleurstelling hebben we een prachtig festival gehad, zijn we dankbaar  met de prachtige weersomstandigheden en met het grote publiek die naar het festival waren gekomen.

Het is gelukt om zonder enige wanklank een muziekfeest te organiseren waar de @gemeentebaarn trots op mag zijn !!

Op zondag 5 juni tijdens op corveeën kreeg Shridath Bhola  onverwachts een telefoontje van onze burgemeester die betrokkenheid toonde en de organisatie prees. Hiermee was het festival, de start en afloop beklonken. Na het magisch schoon opleveren van de Pekingtuin werd gezamenlijk de lunch genuttigd

Dankwoord:

Mede door subsidie van gemeente Baarn, steun van Prins Bernard Cultuurfonds, K.F. Heinfonds, onze trouwe en nieuwe sponsoren, tomeloze inzet van onze vrijwilligers is ook het 20e  GRATIS Alltogether festival weer een TOP ontmoetingsfeest geworden.

Doel, werkwijze.

Stichting Sandesh Baarn organiseert jaarlijks het Alltogetheropenlucht ontmoetingsfestival”, waar iedereen ongeacht herkomst, cultuur, sekse en leeftijd welkom is.

De activiteiten van Stichting Sandesh Baarn zijn er mede op gericht tot het wegnemen of het verkleinen van de kloof, oftewel het kweken van begrip tussen de verschillende in Nederland wonende bevolkingsgroepen.

Tevens biedt het Alltogether festival aan jonge kunstenaars en podiumacts de gelegenheid zichzelf te presenteren aan het publiek.

Evaluatie en innovatie moeten ervoor zorgen dat het festival waar nodig blijft verbeteren, professionaliseren.

Meer over de stichting staat vermeld op website:  www.alltogetherbaarn.nl foto’s etc kunnen worden bekeken op facebook pagina: Alltogether Festival Baarn.

Ondersteuning / middelen en standhouders

Ter ondersteuning van het organiseren van het festival wordt gezorgd voor veiligheid, beveiliging, hygiëne, divers programma, voldoende jeugdvermaak, vrijwilligers- inzet, sponsorgelden, fondsenwervingen, subsidie(s) en deelname door standhouders met culinaire -en niet culinaire producten.

 Financieel verslag:

Subsidie(s), bijdragen van het Prins Bernard Cultuurfonds Utrecht en het K.F. Heinfonds, gelden van vaste sponsoren, toename van nieuwe kleinere sponsoren en donateurs hebben het mede mogelijk gemaakt om een fantastisch lustrum festival in Baarn te organiseren.

Door de hoge kosten voor het programma, beveiliging, veiligheid, hygiëne, professionalisering e.d. is de stichting Sandesh Baarn blij hartig met de steun van alle instanties.

De werkelijke uitgaven en baten, inclusief de organisatie is als volgt:

Totale uitgaven Alltogether festival 3 en 4 juni 2022                             € 69.723.00

Totale Inkomsten Alltogether festival 3 en 4 juni 2022                          € 69.508.00                                                                            

Negatief saldo                                                                                         -/-  €     215.00

Slot:

Het bestuur kijkt tevreden terug op een zeer geslaagd festival, dat wij met z’n allen hebben neergezet.

Net als voorgaande jaren; een spannende start, geen calamiteiten en een goede afloop.

Voor het volgende Alltogether ontmoetingsfestival, de 21e editie dat gepland staat voor vrijdagavond 2 juni en zaterdag 3 juni 2023, hoopt het bestuur weer op voldoende medewerking van vrijwilligers, sponsors, fondsen en subsidie(s), zodat de stichting Sandesh Baarn wederom een geslaagd editie kan organiseren.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Stichting Sandesh Baarn,

Shridath Bhola, voorzitter.

 

Persberichten (kan gelezen en bekeken worden op www.alltogetherbaarn.nl)

Foto Collage (kan worden bekeken op Alltogether Festival Baarn Face book pagina)

Resultaten/jaarrekening 2022    
Stichting Sandesh Baarn  Resultaat   
Kosten Alltogether multiculturele ontmoetingsfestival 2022  €                        -69.723,00  
Inkomsten Alltogether festival 2022  €                          69.508,00  
Subtotaal  €                                    -215.00    
     
Banksaldo 30-12-2022  €                           9.237.05  
Subsidie gemeente Baarn voor Alltogether festival 2021  €                         -5.563,00  
Donaties / Voorschotten sponsorgelden Alltogether festival 2021  €                         -2.800.00  
     
Vergaderingen / Evaluatie meetingen 2022  €                               350,00  
Vergaderingen / Evaluatie meetingen 2022 (voor eigen rekening bestuur)  €                             -350,00  
Kas  €                               422,00  
Voorraden  €                                 70,00  
     
     
Huur opslagrumte  €                            -435.05  
Bankkosten  €                              -140.10  
     
     
Saldo per 30-12-2022  €                                    790.90  
     
Stichtting Sandesh Baarn    
31-dec-22    
  Balans 31-12-2022  
     
Omschrijving Activa Pasiva
Gebouwen en terreinen  €                               –    
Algemene reserve     €                             790.90
     
Huur garage box tbv opslag    
Molengraaflaan, Baarn    €                             435.05
     
Bankkosten (12 maanden)    €                               140.10
     
Voorraden:    
Zandzakken  €                        30.00  
Vlaggenstandards + stokken + flaggen  €                          30.00   
kleinmateriaal (tonnen tbv aankleding feestje)  €                          10.00  
Liquide middelen    
Kas  €                        422.00  
Bank Saldo 31-12-2022  €                   9.237,05  
Subsidie 2022 gemeente Baarn    €                           5.563,00
Donaties / Voorschotten sponsorgelden 2022    €                            1.050,00
Algemene verplichtingen / Toezeggingen acts/ geluid en lichtinstallatie / Led scherm     €                           1.750,00
     
Totaal  €                       9.729,05  €                                    9.729,05
     
Stichting Sandesh Baarn    
31-dec-22  
 

 

ANBI 2021

Referentie: 123878

Plaats: Pekingtuin Baarn   / Datum 4 en  juni 2021 –> 7 en 8 augustus 2021 -> 20 en 21 augustus 2021 (alle data Geannuleerd)

Baarn, 23 mei 2022

Geacht college,

Verwijzend naar uw besluit voor de toekenning van subsidie ad € 5.481 voor de organisatie van het Alltogether ontmoetingsfestival, treft u onderstaand een korte inleiding en verslag van en het steeds niet doorgaan, tevens ook een vooruitblik om het festival later, in de 3e weekend van augustus onder voorbehoud en corona-proof te kunnen organiseren. Ook op deze data kon wegens de overheidsmaatregelen het festival geen doorgang vinden.

Inleiding

Het bestuur van Stichting Sandesh Baarn, kan vanwege de geweldige inzet van vrijwilligers, subsidie van de gemeente Baarn, fondsen, sponsoren en donateurs, maar vooral ook door de prima opkomst de afgelopen jaren tevreden terugkijken op hetjaarlijks Alltogether ontmoetingsfestival in de Pekingtuin in Baarn.

De sfeer voorgaande jaren was uitstekend, de opkomst bestaande uit alle leeftijden, afkomst en culturen was geweldig. Zo’n 3500 tot 4000 bezoekers hebben op de voorgaande festivals zich kunnen vermaken van de activiteiten op dit festival.

CORONA IMPACT

Vanwege de COVID-19 pandemie hebben wij ook het 19e Alltogether festival 2021 moeten annuleren. Het is duidelijk dat dit geen verdere uitleg behoeft.

De voornemens waren verheugend om het festival in het najaar 2021 op 20 en 21 augustus door te laten gaan, maar helaas bleek dit niet mogelijk. De gehele evenementen branche was in lockdown door de Corona pandemie en zijn bijkomende strenge regelgevingen.   

Algemeen:

Doel, werkwijze.

Stichting Sandesh Baarn organiseert jaarlijks het Alltogether “openlucht ontmoetingsfestival”, waar iedereen ongeacht herkomst, cultuur, sekse en leeftijd welkom is.

De activiteiten van Stichting Sandesh Baarn zijn er ook op gericht tot het wegnemen of het verkleinen van de kloof, oftewel het kweken van begrip tussen de verschillende in Nederland wonende bevolkingsgroepen.

Tevens biedt het Alltogether festival aan jonge kunstenaars en podiumacts de gelegenheid zichzelf te presenteren aan het publiek.

Evaluatie en innovatie moeten ervoor zorgen dat het festival waar nodig blijft verbeteren, professionaliseren.

Ondersteuning / middelen en standhouders

Ter ondersteuning van het organiseren van het festival wordt gezorgd voor veiligheid, beveiliging, hygiëne, divers programma, voldoende jeugdvermaak, inzet vrijwilligers, sponsorgelden, fondsenwervingen, subsidie(s) en deelname door standhouders met culinaire en niet culinaire producten.

Financieel verslag:

Wegens het niet doorgaan van het festival in 2021, zijn er weinig tot geen andere inkomsten te melden dan de subsidie van gemeente Baarn.

De werkelijke uitgaven en baten, kan ook dit jaar niet goed worden aangegeven.  

Ook voor 2021 is bij het contracteren van de deelnemende acts, bands / artiesten, horeca en andere facilitaire leveranciers financiële verplichtingen aangegaan die feitelijk inhouden, dat mocht het festival niet doorgaan er een bepaald percentage van de afgesproken bedragen uitbetaald moet worden aan de diverse contractanten.

Ondanks dat je door de corona pandemie zou kunnen spreken van overmacht hebben wij ervoor gekozen om ons ook dit jaar hier zoveel mogelijk aan te houden. Dit ook om de prettige relatie die wij met de verschillende partijen hebben gecreëerd, te behouden.

Vooruitblik:

Nieuwe datum Alltogether  Festival staat gepland in het 1e weekend van juni 2022 (3 en 4 juni 2022).

De evenementen vergunning hiervoor is ingediend en in behandeling bij mevrouw Corlijn Doedens van BRN evenementen.

Coulance:

Het programma, deelnemers (hoofd)actoren welke ook voor 2021 al ingepland waren, nemen wij zoveel mogelijk mee in het samenstellen voor het festival in het 1e weekend van juni 2022.

Voor de annulering en de coulance ook voor 2021 die wij van deze groep mochten ervaren, waarderen wij en zijn wij enigszins verplicht deze selectie te maken.

Verwachting hogere financiële kosten.

Ondanks dat vrijwel alle corona regels zijn versoepeld willen wij nog steeds voorzichtig optimistisch zijn, maar tevens ook realistisch blijven denken. Refererend hiernaar herhalen wij het volgende:

De gevolgen van COVID-19 is nog steeds aanwezig in de samenleving, waardoor wij denken dat de organisatiekosten hoger zullen uitvallen, hierbij denken wij aan de betaalde professionele begeleiding, controles en tevens meer faciliteiten, zoals o.a. voldoende zitgelegenheden (stoelen / banken) en aan aparte pleintjes creëren.

Het is nog steeds erg lastig om bij sponsoren aan te kloppen. Ook wordt gedacht aan minder bezoekersaantal, concluderend betekent dit minder consumptie omzet. (Deze inkomsten zijn noodzakelijk om break-even te draaien). Maar om geen pessimisme te uiten, gaan wij vanuit dat door het versoepelen van alle COVID-19 beleidsregels en met goede weersomstandigheden het allemaal goed gaat komen. 

Tot slot:

Het bestuur kijkt tevreden terug op de goede verstandhouding, begrip en medewerking van alle betrokkenen.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van Stichting Sandesh Baarn,

Shridath Bhola, voorzitter.

Resultaten/jaarrekening 2021  
Stichting Sandesh Baarn Resultaat  
Kosten Alltogether multiculturele ontmoetingsfestival 2021  
Inkomsten Alltogether festival 2021  
Subtotaal €                                      –   
   
Banksaldo 30-12-2021 €                          10.812,84 
Subsidie gemeente Baarn voor Alltogether festival 2021 €                           -5.481,00 
Donaties / Voorschotten sponsorgelden Alltogether festival 2021 €                           -3.490,00 
   
Vergaderingen / Evaluatie meetingen 2021 €                               300,00 
Vergaderingen / Evaluatie meetingen 2021 (voor eigen rekening bestuur) €                              -300,00 
Kas €                               465,00 
Voorraden €                               150,00 
   
   
Huur opslagrumte €                            -1.028,94 
Bankkosten €                                -119,20 
   
   
Saldo per 30-12-2021 €                                  1.308,70 
   
Stichtting Sandesh Baarn  
31-dec-21  
 Balans 31-12-2021 
   
OmschrijvingActivaPasiva
Gebouwen en terreinen €                               –   
Algemene reserve   €                            1.308,70
   
Huur garage box tbv opslag  
Molengraaflaan, Baarn  €                            1.028,94
   
Bankkosten (12 maanden)  €                               119,20
   
Voorraden:  
Zandzakken €                         40,00 
Vlaggenstandards + stokken + flaggen €                          100,00  
kleinmateriaal (tonnen tbv aankleding feestje) €                           10,00 
Liquide middelen  
Kas €                        465,00 
Bank Saldo 31-12-2021 €                   10.812,84 
Subsidie 2021 gemeente Baarn  €                           5.481,00
Donaties / Voorschotten sponsorgelden 2021  €                            1.140,00
Algemene verplichtingen / Toezeggingen acts/ geluid en lichtinstallatie / Led scherm   €                           2.350,00
   
Totaal €                        11.427,84 €                                   11.427,84
   
Stichting Sandesh Baarn  
31-dec-21 

 

Betreft: Inhoudelijk verslag 19e Alltogether ontmoetingsfestival.

Referentie: 123878

Plaats: Pekingtuin Baarn   / Datum 4 en  juni 2021 –> 7 en 8 augustus 2021 -> 20 en 21 augustus 2021 (alle data Geannuleerd)

Baarn, 23 mei 2022

Geacht college,

Verwijzend naar uw besluit voor de toekenning van subsidie ad € 5.481 voor de organisatie van het Alltogether ontmoetingsfestival, treft u onderstaand een korte inleiding en verslag van en het steeds niet doorgaan, tevens ook een vooruitblik om het festival later, in de 3e weekend van augustus onder voorbehoud en corona-proof te kunnen organiseren. Ook op deze data kon wegens de overheidsmaatregelen het festival geen doorgang vinden.

Inleiding

Het bestuur van Stichting Sandesh Baarn, kan vanwege de geweldige inzet van vrijwilligers, subsidie van de gemeente Baarn, fondsen, sponsoren en donateurs, maar vooral ook door de prima opkomst de afgelopen jaren tevreden terugkijken op hetjaarlijks Alltogether ontmoetingsfestival in de Pekingtuin in Baarn.

De sfeer voorgaande jaren was uitstekend, de opkomst bestaande uit alle leeftijden, afkomst en culturen was geweldig. Zo’n 3500 tot 4000 bezoekers hebben op de voorgaande festivals zich kunnen vermaken van de activiteiten op dit festival.

CORONA IMPACT

Vanwege de COVID-19 pandemie hebben wij ook het 19e Alltogether festival 2021 moeten annuleren. Het is duidelijk dat dit geen verdere uitleg behoeft.

De voornemens waren verheugend om het festival in het najaar 2021 op 20 en 21 augustus door te laten gaan, maar helaas bleek dit niet mogelijk. De gehele evenementen branche was in lockdown door de Corona pandemie en zijn bijkomende strenge regelgevingen.   

Algemeen:

Doel, werkwijze.

Stichting Sandesh Baarn organiseert jaarlijks het Alltogether “openlucht ontmoetingsfestival”, waar iedereen ongeacht herkomst, cultuur, sekse en leeftijd welkom is.

De activiteiten van Stichting Sandesh Baarn zijn er ook op gericht tot het wegnemen of het verkleinen van de kloof, oftewel het kweken van begrip tussen de verschillende in Nederland wonende bevolkingsgroepen.

Tevens biedt het Alltogether festival aan jonge kunstenaars en podiumacts de gelegenheid zichzelf te presenteren aan het publiek.

Evaluatie en innovatie moeten ervoor zorgen dat het festival waar nodig blijft verbeteren, professionaliseren.

Ondersteuning / middelen en standhouders

Ter ondersteuning van het organiseren van het festival wordt gezorgd voor veiligheid, beveiliging, hygiëne, divers programma, voldoende jeugdvermaak, inzet vrijwilligers, sponsorgelden, fondsenwervingen, subsidie(s) en deelname door standhouders met culinaire en niet culinaire producten.

Financieel verslag:

Wegens het niet doorgaan van het festival in 2021, zijn er weinig tot geen andere inkomsten te melden dan de subsidie van gemeente Baarn.

De werkelijke uitgaven en baten, kan ook dit jaar niet goed worden aangegeven.  

Ook voor 2021 is bij het contracteren van de deelnemende acts, bands / artiesten, horeca en andere facilitaire leveranciers financiële verplichtingen aangegaan die feitelijk inhouden, dat mocht het festival niet doorgaan er een bepaald percentage van de afgesproken bedragen uitbetaald moet worden aan de diverse contractanten.

Ondanks dat je door de corona pandemie zou kunnen spreken van overmacht hebben wij ervoor gekozen om ons ook dit jaar hier zoveel mogelijk aan te houden. Dit ook om de prettige relatie die wij met de verschillende partijen hebben gecreëerd, te behouden.

Vooruitblik:

Nieuwe datum Alltogether  Festival staat gepland in het 1e weekend van juni 2022 (3 en 4 juni 2022).

De evenementen vergunning hiervoor is ingediend en in behandeling bij mevrouw Corlijn Doedens van BRN evenementen.

Coulance:

Het programma, deelnemers (hoofd)actoren welke ook voor 2021 al ingepland waren, nemen wij zoveel mogelijk mee in het samenstellen voor het festival in het 1e weekend van juni 2022.

Voor de annulering en de coulance ook voor 2021 die wij van deze groep mochten ervaren, waarderen wij en zijn wij enigszins verplicht deze selectie te maken.

Verwachting hogere financiële kosten.

Ondanks dat vrijwel alle corona regels zijn versoepeld willen wij nog steeds voorzichtig optimistisch zijn, maar tevens ook realistisch blijven denken. Refererend hiernaar herhalen wij het volgende:

De gevolgen van COVID-19 is nog steeds aanwezig in de samenleving, waardoor wij denken dat de organisatiekosten hoger zullen uitvallen, hierbij denken wij aan de betaalde professionele begeleiding, controles en tevens meer faciliteiten, zoals o.a. voldoende zitgelegenheden (stoelen / banken) en aan aparte pleintjes creëren.

Het is nog steeds erg lastig om bij sponsoren aan te kloppen. Ook wordt gedacht aan minder bezoekersaantal, concluderend betekent dit minder consumptie omzet. (Deze inkomsten zijn noodzakelijk om break-even te draaien). Maar om geen pessimisme te uiten, gaan wij vanuit dat door het versoepelen van alle COVID-19 beleidsregels en met goede weersomstandigheden het allemaal goed gaat komen. 

Tot slot:

Het bestuur kijkt tevreden terug op de goede verstandhouding, begrip en medewerking van alle betrokkenen.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van Stichting Sandesh Baarn,

Shridath Bhola, voorzitter.

Resultaten/jaarrekening 2021  
Stichting Sandesh Baarn Resultaat  
Kosten Alltogether multiculturele ontmoetingsfestival 2021  
Inkomsten Alltogether festival 2021  
Subtotaal €                                      –   
   
Banksaldo 30-12-2021 €                          10.812,84 
Subsidie gemeente Baarn voor Alltogether festival 2021 €                           -5.481,00 
Donaties / Voorschotten sponsorgelden Alltogether festival 2021 €                           -3.490,00 
   
Vergaderingen / Evaluatie meetingen 2021 €                               300,00 
Vergaderingen / Evaluatie meetingen 2021 (voor eigen rekening bestuur) €                              -300,00 
Kas €                               465,00 
Voorraden €                               150,00 
   
   
Huur opslagrumte €                            -1.028,94 
Bankkosten €                               -119,20 
   
   
Saldo per 30-12-2021 €                                  1.308,70 
   
Stichtting Sandesh Baarn  
31-dec-21  
 Balans 31-12-2021 
   
OmschrijvingActivaPasiva
Gebouwen en terreinen €                               –   
Algemene reserve   €                            1.308,70
   
Huur garage box tbv opslag  
Molengraaflaan, Baarn  €                            1.028,94
   
Bankkosten (12 maanden)  €                               119,20
   
Voorraden:  
Zandzakken €                          40,00 
Vlaggenstandards + stokken + flaggen €                        100,00  
kleinmateriaal (tonnen tbv aankleding feestje) €                          10,00 
Liquide middelen  
Kas €                        465,00 
Bank Saldo 31-12-2021 €                   10.812,84 
Subsidie 2021 gemeente Baarn  €                           5.481,00
Donaties / Voorschotten sponsorgelden 2021  €                            1.140,00
Algemene verplichtingen / Toezeggingen acts/ geluid en lichtinstallatie / Led scherm   €                           2.350,00
   
Totaal €                     11.427,84 €                                  11.427,84
   
Stichting Sandesh Baarn  
31-dec-21 

Over het

Alltogether festival

Jaarlijks organiseert de stichting Sandesh Baarn het populaire Alltogether festival in het eerste weekend van juni. Intussen is het festival uitgegroeid tot één van de grootste festivals in Baarn en omgeving. Zo’n 4000 – 5000 duizend bezoekers vanuit het hele land brengen een dagje, een weekendje gezellig door op dit festival. De activiteiten op dit festival is heel divers, bezoekers uit alle lagen van de samenleving, genieten in een ongedwongen gemoedelijke en gezellige sfeer.

Help onze stichting

word vrienden van het alltogether festival