Over

Over

Doelstellingen:

Stichting Sandesh Baarn heeft als doel de integratie van alle bevolkingsgroepen in Nederland te bevorderen. Daartoe organiseert zij in eerste aanleg het ontmoetingsfestival “Alltogetherfestival” en eventueel andere bijeenkomsten om dit te bevorderen. Hier is iedereen, zonder uitzondering welkom.

Deze doelstelling wordt verwezenlijkt op het jaarlijks te organiseren ALLTOGETHER festival, gehouden in het eerste weekend van juni, in de Pekingtuin in Baarn.

Dit festival is een openlucht ontmoetingsfestival in een park in het centrum van Baarn en trekt veel toeschouwers.

Dit festival heeft een zeer gevarieerde programmering, waarbij een jeugdprogramma een belangrijk onderdeel is.

De bedoeling is om het festival te professionaliseren in kwaliteit en programmering.

Middelen hoe dit bereikt kan worden:

  1. Meer bekendheid voor het festival via sociale media.
  2. Fondsenwervingen.
  3. Subsidies.
  4. Sponsoren en donateurs benaderen.
  5. Meer mensen betrekken bij de organisatie.
  6. Breder uitdragen naar iedereen.

Ook tracht Stichting Sandesh Baan andere projecten die binnen de doelstelling van de stichting vallen te ondersteunen. (Bijvoorbeeld EXCITE!)

Stichting SandeshBaarn tracht ook steun te verlenen aan projecten die met onderwijs, voorlichting en op andere wijze passen binnen de doelstellingen van de stichting. (o.a. steunen van schoolprojecten, en andere goede doelen)

Stichting SandeshBaarn tracht in verband met de veranderende economische omstandigheden en om met zijn tijd mee te gaan (netwerken opbouwen), trachten samen te werken met andere organisaties die dingen voor de gemeenschap organiseren. Om op deze wijze elkaars sterke punten te benutten, en elkaars zwakkere punten af te vangen.

Stichting Sandesh Baarn tracht meer jongeren te betrekken in de organisatie (bestuur) en de te organiseren evenementen, met als doel de toekomst voor de stichting veilig te stellen onder het motto: “De jeugd heeft de toekomst”.

Hoofddoel van de stichting is om te zorgen dat het doel van de stichting “ het verkleinen van de kloof tussen de diverse bevolkingsgroepen” breder uitgedragen wordt. Hierin zien wij geen beperkingen voor de toekomst, want de sky is the limit!

Verslag van de activiteiten

Jaarlijks organiseert Stichting Sandesh Baarn het Alltogether Festival, onder wisselende namen vanaf 2003, in het eerste weekend van juni.

Dit openlucht ontmoetingsfestival staat bekend om zijn gevarieerde programma en heeft als doel een ontmoetingsplaats te zijn, waar iedereen welkom is, dit om meer begrip voor elkaar te krijgen.

’s Middags is het programma afgestemd op ouders met kinderen en ’s avonds zijn er swingende en opzwepende optredens, kortom, een gezellig festival met voor elk wat wils.
Het bijzondere van dit ontmoetingsfestival is dat alles tot stand komt dankzij de tomeloze inzet van vele vrijwilligers en de enthousiaste ondersteuning van vele particulieren, sponsoren en donateurs.

Het evenement ademt een fantastische sfeer uit.
Op een speelse manier maken de bezoekers kennis met vele cultuuruitingen in onze samenleving.

De podiumacts worden niet alleen verzorgd door bekende bands. Een aantal Baarnse organisaties en verenigingen verzorgen eveneens talentvolle optredens.
Er is alom respect en waardering voor en door de deelnemers aan het gevarieerde welzijn -, muziek-, zang-, dans– en culinair programma.

Het eerste All+Together festival werd georganiseerd op 24 en 25 mei 2003 onder de naam “Milan” (ontmoeting) op sportpark ter Eem in Baarn.

Vanaf 2004 wordt het festival jaarlijks in de Pekingtuin in Baarn georganiseerd.

Vooral de opkomst op het festival van dit jaar was bijzonder goed, ongeveer 4500 bezoekers uit verschillende culturen hebben kunnen genieten van het uitgebreide gevarieerde programma.

Voorop staat het elkaar ontmoeten en samen kunnen zijn in een ontspannen en muzikale sfeer.

S. Bhola                                                                              Enrico de Maag

  1. Voorzitter                                                                         Secretaris

telefoon 06-46334231                                             Telefoon 06-10422876