Milieu / Duurzaam

Tijdens het festival worden er meerdere verrijdbare kliko’s met verschillende opschriften geplaatst voor de gescheiden inzameling van restafval zoals plastic. Het is de verantwoordelijkheid van de foodtruckhouder om het (rest)afval gescheiden in te zamelen en eventueel mee te nemen aan het einde van het festival, of te deponeren in een daarvoor bestemde aparte afvalcontainer.

Samen met festivaldeelnemers en bezoekers willen we zo min mogelijk afval genereren en restafval tot een minimum beperken.