ANBI

ANBI VANAF2014

ANBI 2014

Naam:Stichting Sandesh (boodschap) Baarn
RSIN nummer: 812681356
Contactgegevens:
Adres: Prof. FockemaAndreaelaan 49, 3741 EJ Baarn.
Tel: 0355411603
E-mailadres: s.bhola@ziggo.nl

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Shridath Bhola
Prof. FockemaAndreaelaan 49, 3741EJ Baarn.
Tel: 06-46334231.
Emailadres: s.bhola@ziggo.nl

Secretaris: Enrico de Maag
Hyacinthstraat 33, 3742 TA Baarn.
Tel: 06-10422876
Emailadres: enrico@demaag.nl

(Assistent)Penningmeester: Herman Jawalapersad
J.F. Kennedylaan 23, 3741 EA Baarn
Tel: 06-17864169
Emailadres: hjawalapersad@hotmail.com

Gezamenlijk penningmeester: SjaamBoedhram (overleden in Maart 2017)
Schaepmanlaan 100, 3741TV Baarn.
Emailadres: s.boedhram@versatel.nl

Beleidsplan Stichting Sandesh Baarn

Betreft periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019.

Stichting Sandesh Baarn, zal zijn doelstelling in de jaren 2014 tot en met 2018 trachten te verwezenlijken.
Het uitgangspunt is uit de statuten van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, namelijk;
“Het verkleinen van de kloof tussen de verschillende bevolkingsgroepen”.
Kortom, begrip kweken voor elkaar, niemand uitgezonderd.

Deze doelstelling wordt verwezenlijkt op het jaarlijks te organiseren ALLTOGETHER festival, gehouden in het eerste weekend van juni, in de Pekingtuin in Baarn.
Dit festival is een openlucht ontmoetingsfestival in een park in het centrum van Baarn en trekt veel toeschouwers.

De doelstelling is om een ontmoetingsplaats te bieden aan iedereen, niemand uitgezonderd en met elkaar een volksfeest te vieren.
Dit geschiedt middels een zeer gevarieerde programmering, waarbij een jeugdprogramma een belangrijk onderdeel is.

De bedoeling is om het festival te professionaliseren in kwaliteit en programmering. Tevens een podium bieden aan kunstenaars, Theatergroepen, podiumacts en overigen zichzelf aan een groot publiek te presenteren.

Middelen hoe dit bereikt kan worden:

1. Meer bekendheid voor het festival via sociale media.
2. Fondsenwervingen.
3. Subsidies.
4. Sponsoren en donateursbenaderen.
5. Meer mensen betrekken bij de organisatie.
6. Brederuitdragennaariedereen.

Ook zal stichting Sandesh trachten andere projecten die binnen de doelstelling van de stichting vallen te ondersteunen. (Bijvoorbeeld EXCITE!)

Stichting SandeshBaarn zal ook proberen steun te verlenen aan projecten die met onderwijs, voorlichting en op andere wijze passen binnen de doelstellingen van de stichting. (o.a. steunen van schoolprojecten, en andere goede doelen)

Stichting SandeshBaarn zal in verband met de veranderende economische omstandigheden en om met zijn tijd mee te gaan (netwerken opbouwen), trachten samen te werken met andere organisaties die dingen voor de gemeenschap organiseren. Om op deze wijze elkaars sterke punten te benutten, en elkaars zwakkere punten af te vangen.

Stichting Sandesh Baarn zal proberen meer jongeren te betrekken in de organisatie (bestuur) en de te organiseren evenementen en acties, met als doel de toekomst voor de stichting veilig te stellen onder het motto: “De jeugd heeft de toekomst”.

Hoofddoel van de stichting is om te zorgen dat het doel van de stichting ” het verkleinen van de kloof tussen de diverse bevolkingsgroepen” breder uitgedragen wordt. Hierin zien wij geen beperkingen voor de toekomst, want de sky is the limit!
Beloningsbeleid:

Stichting Sandesh Baarn heeft geen direct beloningsbeleid voor haar vrijwilligers en bestuursleden.
Directe kosten worden vergoed, maar er is geen beloningsbeleid voor de vrijwilligers en bestuursleden. Kortom, de tijd die men er insteekt is op vrijwillige basis, zonder dat er een financi??ele vergoeding tegenover staat.

Doelstelling:

Stichting Sandesh Baarn heeft als doel om de integratie van alle bevolkingsgroepen in Nederland te bevorderen. Daartoe organiseert zij in eerste aanleg een ontmoetingsfestival (het Alltogetherfestival) en eventueel andere bijeenkomsten om dit te bevorderen. Hier is iedereen, zonder uitzondering welkom. Tevens probeert de stichting goede doelen te steunen.
Verslag van de activiteiten:

Jaarlijks organiseert Stichting Sandesh Baarn het Alltogether Festival, onder wisselende namen vanaf 2003, in het eerste weekend van juni.
Dit openlucht ontmoetingsfestival staat bekend om zijn gevarieerde programma en heeft als doel een ontmoetingsplaats te zijn, waar iedereen welkom is, dit om meer begrip voor elkaar te krijgen.

’s Middags is het programma afgestemd op ouders met kinderen en ’s avonds zijn er swingende en opzwepende optredens, kortom, een gezellig festival met voor elk wat wils.

Het bijzondere van dit ontmoetingsfestival is dat alles tot stand komt dankzij de tomeloze inzet van vele vrijwilligers en de enthousiaste ondersteuning van vele particulieren, sponsoren en donateurs.

Het evenement ademt een fantastische sfeer uit.

Op een speelse manier maken de bezoekers kennis met vele cultuuruitingen in onze samenleving.

De podiumacts worden niet alleen verzorgd door bekende bands. Een aantal Baarnse organisaties en verenigingen verzorgen eveneens talentvolle optredens.
Er is alom respect en waardering voor en door de deelnemers aan het gevarieerde welzijn -, muziek-, zang-, dans- en culinair programma.
Het eerste All+Together festival werd georganiseerd op 24 en 25 mei 2003 onder de naam “Milan” (ontmoeting) op sportpark ter Eem in Baarn.
De 2e , 3e , 4e , 5e , 6e , 7e, 8e, 9e, 10e, 11e en 12e, 13e, 14e, 15e en 16e Alltogether festivals werden respectievelijk op 3 juli 2004, 2 juli 2005,1 juli 2006, 30 juni 2007, 7 juni 2008, 6 juni 2009, 5 juni 2010, 4 juni 2011, 1 + 2 juni 2012, 1 juni 2013, 6 en 7 juli 2014, 5 en 6 juni 2015, 3 en 4 juni 2016, 2 en 3 juni 2017 en 1 en 2 juni 2018 in de Pekingtuin in Baarn georganiseerd.
Net als voorgaande jaar was de opkomst op het festival van dit jaar wederom bijzonder goed, ongeveer 4000 bezoekers uit verschillende culturen hebben kunnen genieten van het uitgebreide gevarieerde programma.
Voorop staat: Elkaar ontmoeten en samen zijn in een ontspannen en muzikale sfeer.

Financiele verantwoording:

Difinitief geraamde kosten en dekking Alltogether festival 2016:

Omschrijving
Begroot
DekkingVerschil
Opbouw terrein kosten6.7002.8503.850
Kosten publiciteit3.7501.5502.200
Technische en facilltairekosten (geluid & licht podium + extra podium)7.4001.5005.900
Programma (live bands / dance acts / shows)17.7509.5008.250
Subtotaal
35.60015.40020.200
Inkomsten(sponsorgelden/donateurs+overigen)__20.800
Batig saldo 2016
__600
Financiele verantwoording:

Definitief geraamde kosten en dekking Alltogether festival 2017:
OmschrijvingKostenDekkingVerschil
Opbouw terrein kosten13.500
13.500
Kosten publiciteit5.100
5.100
Technische en facilltairekosten (geluid & licht podium + extra podium)7.850
7.850
Programma (live bands / dances acts/theater)17.100
17.100
Subtotaal
39.05039.50039.050
Inkomsten(Subsidie, Sponsorgelden/Donateurs+consumptie opbrengsten)_
3339.500
Batig saldo 2017
_
_
450

Financiele verantwoording algemeen.
Als stichting zijnde wordt niet verwacht een vermogen te hebben, maar indien dit wel het geval zou zijn door schenkingen of nalatenschap dan adequaat en conform de statuten van de stichting.
Bijhouden van adequate administratie.

Geen winstoogmerk.

Stichting Sandesh (boodschap) Baarn, duidelijk visie op festival met boodschap, zonder winstoogmerk.

Bijlagen:

Financieel verslag 2018

Subsidie(s), bijdragen van het Prins Bernard Cultuurfonds Utrecht en het K.F. Heinfonds, gelden van vaste sponsoren, toename van nieuwe kleinere sponsoren en donateurs hebben het mede mogelijk gemaakt om een fantastisch 16e festival in Baarn te organiseren.

Door de hoge kosten voor het programma, beveiliging, veiligheid, hygi�ne, professionalisering e.d. is de stichting Sandesh Baarn blij hartig met de steun van alle instanties.

De werkelijke uitgaven en baten, inclusief de organisatie is als volgt:

Totale uitgaven Alltogether festival 1 en 2 juni 2018

54,476.60

Totale Inkomsten Alltogether festival 1 en 2 juni 2018

53,195.00

Negatief saldo (tekort)

1,281.60

Het negatieve verschil tussen de geraamde- en werkelijke kosten heeft voornamelijk te maken met tegenvallend opkomst vrijdag, tegenvallende deelsponsoring, extra kosten voor verzekering en materialen en een mindering van subsidie gemeente Baarn.

Inhoudelijk-verslag-AF-2019.-Balans-Jaarrekening-tbv-ANBI-2019

Geacht college,

Verwijzend naar het besluit van het burgemeester en wethouders van Baarn voor het toekennen van € 5.320 subsidie voor de organisatie van het Alltogether festival doen wij onderstaand een verslag van het 17e Alltogether ontmoetingsfestival.

Hierbij ingesloten; kopieën van persberichten, programma en andere bescheiden.

Inleiding

Het bestuur van Stichting Sandesh Baarn, kan vanwege de geweldige inzet van vrijwilligers, subsidie van de gemeente Baarn, fondsen bijdragen, sponsoren en donateurs, maar vooral ook door de prima opkomst opnieuw tevreden terugkijken op hetjaarlijks Alltogether ontmoetingsfestival in de Pekingtuin in Baarn.

Opkomst, thema, duur, opening, programma.

In de bijgesloten persberichten is de opzet, het verloop en het programma van het

festival weergegeven, maar het is een genoegen om het volgende te vermelden:

De sfeer was net als voorgaande jaren uitstekend, de opkomst bestaande uit alle leeftijden, afkomst en culturen was geweldig. Zo’n 3500 tot 4000 bezoekers hebben zich kunnen vermaken van de activiteiten op dit festival.

Het programma van vrijdagavond 31 mei 2019.

Velen hebben het Alltogether festival al een jaar van tevoren geblokt in hun agenda en dat was ook te zien aan de grote opkomst op vrijdagavond. 

Maar ook de artiesten zelf hadden er zin in, bijv. Angel Aruna die samen met “Le Freak” een puike set afleverde … wat was dat genieten, die prachtige stem met goede instrumentale ondersteuning.

Tussen het afbouwen en opbouwen van de vele liveacts heeft Aschwin Groenen, Alias Dj Aschwin G. voor een uitstekende muzikale aanvulling gezorgd.  

De organisatie was ook erg trots dat ze op het laatste moment de super band EXTAZZ als vervangervoor Friction & The Roots Drivers hebben kunnen regelen.

LATINO BM ROYALE sloot de zwoele vrijdagavond af.

Zoals bekend stond daar een groep met een breed repertoire waar show, spektakel, entertainment samen kwamen.

Het was een waardige en swingende afsluiter van het geslaagde vrijdagavond.

Het Programma zaterdag 1 juni 2019.

Met het Alltogether Jeugdfestival op de planning was het de taak van Kelly Timmers om deze prachtige dag te openen. Opeenvolgend waren er optredens en Meet & Greets met AmaSing Girl band, Anne Appelo & Kelly T. met Baarn Talents en van het duo Myléne en Rosanne.

Zij werden fantastisch ondersteund door de danseressen van Balletschool Marut Jorquera onder leiding van Rasarani Art.

Tussen de acts door waren er diverse gastoptredens en veel dansoptredens door de kinderen uit Baarn.

Ook dit jaar was theaterfestival ‘Vuurol’ weer aanwezig met een leuke act waar de kinderen zelf mee konden doen.

Daarnaast konden kinderen ook genieten van gratis Schminken verzorgd door de Colour Girls (Marjan & Fiona), knutselen en kunstwerk laten maken door Stichting Happy Kids (Alrieke) en nog veel meer.

Naast deze jonge leeftijdgenoten werd ook aandacht aan ouderen besteed.

Zo was in het begin van de zaterdagmiddag een uur lang ingeruimd voor een presentatie te houden over scootmobiel door voorzitter S. Verkade van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn.                                                                        

Seniorenraad Baarn nam binnen dit uur ook deel om toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden

Om 15.00 uur begon het muziekprogramma dat tot laat duurde.

De aftrap werd verricht door Dirty Harry & The Magnum Horns.

Zij maakten hun naam waar en blijven een begrip in het Gooi.

Hun eerlijke rockmuziek met de opzwepende blazers maakten het optreden tot een waar feest.

The Delvecchios volgden en zorgen voor een spetterend optreden vol stevige rauwe sixties nummers. Ondanks de hitte speelden de heren in een moordend tempo en knalde de ene na de andere solo van het podium.

Officiële toespraak:

In het begin van de avond deed beleidsadviseur mevrouw Joanna Tijs de officiële opening namens de gemeente Baarn.

In haar toespraak roemde zij het Alltogether Festival (door Stichting Sandesh) als aanwinst voor onze dorp.

Dat geeft de organisatie en het publiek natuurlijk een enorme boost. 

The Band met Kieren Kedar  hadden een fantastische opkomst en hun entree werd met luid gejuich ontvangen. Deze band was meer dan een show en kregen de mensen al snel op de dansvloer.

Hipp Hop Rappers OM en OM oftewel het Amersfoortse Rapduo (Della Dix en Roy de Jong). Zij wisten het jongerenpubliek naar zich toe te trekken waarbij de toejuiching niet weg kon blijven. Een kort maar memorabel optreden!

De “Tribute band The Policed” kreeg het vanaf het begin voor elkaar om de luisteraars in te pakken. Bij vele songs gingen de handen de lucht in en werd er luidkeels meegezongen met de bekende hits. Door een prachtige lichtshow gecombineerd met projecties op LED scherm van nauwkeurig gekozen beelden van The Police werd het een totaalspektakelwaarin de band de energie, muzikaliteit en dynamiek volledig kon uitten.

Met de ruimte die was vrijgevallen binnen het programma was het tijd voor dorpsgenoot Akash Bhola, alias Dj Binzo om de mystery guest act te vervullen.       30 min lang tunes voor jong en oud, waarbij je niet anders kon dan de muziek voelen en bewegen op de sexy beats.

Met de spontane korte toespraak tijdens deze act door burgemeester Mark Roëll, nam de fantastische sfeer enorm toe.

Ter afsluiting van het 17e festival was muziek en showband The Embers gecontracteerd.  

Hun professionele uitstraling zorgde voor een spetterende afsluiting.

Dankwoord

Ook mede door subsidie van gemeente Baarn, steun van Prins Bernard Cultuurfonds, K.F. Heinfonds, trouwe en nieuwe sponsoren, tomeloze inzet van onze vrijwilligers is ook het 17e gratis Alltogether festival weer een TOP feest geworden.

Doel, werkwijze.

Stichting Sandesh Baarn organiseert jaarlijks het Alltogether “openlucht ontmoetingsfestival”, waar iedereen ongeacht herkomst, cultuur, sekse en leeftijd welkom is.

De activiteiten van Stichting Sandesh Baarn zijn er ook op gericht tot het wegnemen of het verkleinen van de kloof, oftewel het kweken van begrip tussen de verschillende in Nederland wonende bevolkingsgroepen.

Bovendien biedt het Alltogether festival aan jonge kunstenaars en podiumacts de gelegenheid zichzelf te presenteren aan het publiek.

Evaluatie en innovatie moeten ervoor zorgen dat het festival waar nodig blijft verbeteren, professionaliseren.

Meer over de stichting staat vermeld op website: www.alltogetherbaarn.nl en www.stichtingsandesh.nl, foto’s etc. kunnen worden bekeken op facebook pagina: Alltogether Festival Baarn.

Ondersteuning / middelen en standhouders

Ter ondersteuning van het organiseren van het festival wordt gezorgd voor veiligheid, beveiliging, hygiëne, divers programma, voldoende jeugdvermaak, vrijwilligers- inzet, sponsorgelden, fondsenwervingen, subsidie(s) en deelname door standhouders met culinaire en niet culinaire producten.

Financieel verslag:

Subsidie(s), bijdragen van het Prins Bernard Cultuurfonds Utrecht en het K.F. Heinfonds, gelden van vaste sponsoren, toename van nieuwe kleinere sponsoren en donateurs hebben het mede mogelijk gemaakt om een fantastisch 17e festival in Baarn te organiseren.

Door de hoge kosten voor het programma, beveiliging, veiligheid, hygiëne, professionalisering e.d. is de stichting Sandesh Baarn blij hartig met de steun van alle instanties.

De werkelijke uitgaven en baten, inclusief de organisatie is als volgt:

Totale uitgaven Alltogether festival 31 mei en 1 juni 2019                    € 56,465.00

Totale Inkomsten Alltogether festival 31mei en 1 juni 2019                  € 56,740.00                                                                            

Batig saldo                                                                                                     €      275.00

Slot:

Het bestuur kijkt tevreden terug op een geslaagd festival dat wij met z’n allen hebben neergezet.

Net als voorgaande jaren; een spannende start, geen calamiteiten en een goede afloop.

Voor het volgende Alltogether ontmoetingsfestival, de 18e editie dat gepland staat voor vrijdagavond 5 juni en zaterdag 6 juni 2020, hoopt het bestuur weer op voldoende medewerking van vrijwilligers, sponsors, fondsen en subsidie(s), zodat de stichting Sandesh Baarn opnieuw een geslaagde editie kan organiseren.

((Impact COVID-19 virus), wegens de genomen overheidsmaatregelen, waar wij volledig begrip voor hebben, zal het festival op 5 en 6 juni a.s. niet doorgaan. Nu dat bekend is dat alle grote evenementen tot 1 september verboden zijn, kijken we uit naar andere alternatieven). 

Hoogachtend,

Namens het bestuur van Stichting Sandesh Baarn,

Shridath Bhola, voorzitter.

Foto Collage (kan worden bekeken op Facebook pagina: Alltogether Festival Baarn.

Resultaten/jaarrekening 2019
Stichting Sandesh Baarn  Resultaat 
Kosten Alltogether multiculturele ontmoetingsfestival 2019  €                          -56.465,00
Inkomsten Alltogether festival 2019  €                           56.740,00
Subtotaal  €                              275,00
Evaluatie meeting 13 juni 20219  €                              -210,00
Subtotaal  €                                 65,00
Sponsoren + vrijwilligers bijeenkomst + werving nieuwesponsoren 16 november 2019  €                            -1.100,00
   
Banksaldo 31-12-2019  €                           10.941,14  
Voorschot Subsidie gemeente Baarn voor Alltogether festival 2020  €                            -5.400,00
Donaties / Voorschotten sponsorgelden Alltogether festival 2020  €                            -3.500,00
   
Kas  €                               225,00
Voorraden  €                               210,00
   
Huur opslagrumte  €                            -1.000,08
Bankkosten  €                              -119,25
   
   
Saldo per 31-12-2019  €                          1.356,81  
Stichtting Sandesh Baarn
31-dec-19
  Balans 31-12-2019  
     
Omschrijving Activa Pasiva
Gebouwen en terreinen  €                         –    
Eigen vermogen     €                 1.356,81
     
Huur garage box tbv opslag    
Molengraaflaan, Baarn    €                 1.000,08
     
Bankkosten (12 maanden)    €                    119,25
     
Voorraden:    
Zandzakken  €                   50,00  
Vlaggenstandards + stokken + flaggen  €                  150,00   
kleinmateriaal (tonnen tbv aankleding feestje)  €                    10,00  
Liquide middelen    
Kas  €                  225,00  
Bank Saldo 28-12-2019  €             10.941,14  
Voorschot Subsidie 2020 gemeente Baarn    €                5.400,00
Dontaies / Voorschotten sponsorgelden 2020    €                3.500,00
     
     
Totaal  €              11.376,14  €               11.376,14
Stichting Sandesh Baarn
31-dec-19