ANBI

ANBI VANAF 2014 – 2021

ANBI 2014

Naam:Stichting Sandesh (boodschap) Baarn
RSIN nummer: 812681356
Contactgegevens:
Adres: Prof. FockemaAndreaelaan 49, 3741 EJ Baarn.
Tel: 0355411603
E-mailadres: s.bhola@ziggo.nl

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Shridath Bhola
Prof. FockemaAndreaelaan 49, 3741EJ Baarn.
Tel: 06-46334231.
Emailadres: s.bhola@ziggo.nl

Secretaris: Enrico de Maag
Hyacinthstraat 33, 3742 TA Baarn.
Tel: 06-10422876
Emailadres: enrico@demaag.nl

(Assistent)Penningmeester: Herman Jawalapersad
J.F. Kennedylaan 23, 3741 EA Baarn
Tel: 06-17864169
Emailadres: hjawalapersad@hotmail.com

Gezamenlijk penningmeester: SjaamBoedhram (overleden in Maart 2017)
Schaepmanlaan 100, 3741TV Baarn.
Emailadres: 

Beleidsplan Stichting Sandesh Baarn

Betreft periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2021.

Stichting Sandesh Baarn, zal zijn doelstelling in de jaren 2014 tot en met 2018 trachten te verwezenlijken.
Het uitgangspunt is uit de statuten van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, namelijk;
“Het verkleinen van de kloof tussen de verschillende bevolkingsgroepen”.
Kortom, begrip kweken voor elkaar, niemand uitgezonderd.

Deze doelstelling wordt verwezenlijkt op het jaarlijks te organiseren ALLTOGETHER festival, gehouden in het eerste weekend van juni, in de Pekingtuin in Baarn.
Dit festival is een openlucht ontmoetingsfestival in een park in het centrum van Baarn en trekt veel toeschouwers.

De doelstelling is om een ontmoetingsplaats te bieden aan iedereen, niemand uitgezonderd en met elkaar een volksfeest te vieren.
Dit geschiedt middels een zeer gevarieerde programmering, waarbij een jeugdprogramma een belangrijk onderdeel is.

De bedoeling is om het festival te professionaliseren in kwaliteit en programmering. Tevens een podium bieden aan kunstenaars, Theatergroepen, podiumacts en overigen zichzelf aan een groot publiek te presenteren.

Middelen hoe dit bereikt kan worden:

1. Meer bekendheid voor het festival via sociale media.
2. Fondsenwervingen.
3. Subsidies.
4. Sponsoren en donateursbenaderen.
5. Meer mensen betrekken bij de organisatie.
6. Brederuitdragennaariedereen.

Ook zal stichting Sandesh trachten andere projecten die binnen de doelstelling van de stichting vallen te ondersteunen. (Bijvoorbeeld EXCITE!)

Stichting SandeshBaarn zal ook proberen steun te verlenen aan projecten die met onderwijs, voorlichting en op andere wijze passen binnen de doelstellingen van de stichting. (o.a. steunen van schoolprojecten, en andere goede doelen)

Stichting SandeshBaarn zal in verband met de veranderende economische omstandigheden en om met zijn tijd mee te gaan (netwerken opbouwen), trachten samen te werken met andere organisaties die dingen voor de gemeenschap organiseren. Om op deze wijze elkaars sterke punten te benutten, en elkaars zwakkere punten af te vangen.

Stichting Sandesh Baarn zal proberen meer jongeren te betrekken in de organisatie (bestuur) en de te organiseren evenementen en acties, met als doel de toekomst voor de stichting veilig te stellen onder het motto: “De jeugd heeft de toekomst”.

Hoofddoel van de stichting is om te zorgen dat het doel van de stichting ” het verkleinen van de kloof tussen de diverse bevolkingsgroepen” breder uitgedragen wordt. Hierin zien wij geen beperkingen voor de toekomst, want de sky is the limit!
Beloningsbeleid:

Stichting Sandesh Baarn heeft geen direct beloningsbeleid voor haar vrijwilligers en bestuursleden.
Directe kosten worden vergoed, maar er is geen beloningsbeleid voor de vrijwilligers en bestuursleden. Kortom, de tijd die men er insteekt is op vrijwillige basis, zonder dat er een financi??ele vergoeding tegenover staat.

Doelstelling:

Stichting Sandesh Baarn heeft als doel om de integratie van alle bevolkingsgroepen in Nederland te bevorderen. Daartoe organiseert zij in eerste aanleg een ontmoetingsfestival (het Alltogetherfestival) en eventueel andere bijeenkomsten om dit te bevorderen. Hier is iedereen, zonder uitzondering welkom. Tevens probeert de stichting goede doelen te steunen.
Verslag van de activiteiten:

Jaarlijks organiseert Stichting Sandesh Baarn het Alltogether Festival, onder wisselende namen vanaf 2003, in het eerste weekend van juni.
Dit openlucht ontmoetingsfestival staat bekend om zijn gevarieerde programma en heeft als doel een ontmoetingsplaats te zijn, waar iedereen welkom is, dit om meer begrip voor elkaar te krijgen.

’s Middags is het programma afgestemd op ouders met kinderen en ’s avonds zijn er swingende en opzwepende optredens, kortom, een gezellig festival met voor elk wat wils.

Het bijzondere van dit ontmoetingsfestival is dat alles tot stand komt dankzij de tomeloze inzet van vele vrijwilligers en de enthousiaste ondersteuning van vele particulieren, sponsoren en donateurs.

Het evenement ademt een fantastische sfeer uit.

Op een speelse manier maken de bezoekers kennis met vele cultuuruitingen in onze samenleving.

De podiumacts worden niet alleen verzorgd door bekende bands. Een aantal Baarnse organisaties en verenigingen verzorgen eveneens talentvolle optredens.
Er is alom respect en waardering voor en door de deelnemers aan het gevarieerde welzijn -, muziek-, zang-, dans- en culinair programma.
Het eerste All+Together festival werd georganiseerd op 24 en 25 mei 2003 onder de naam “Milan” (ontmoeting) op sportpark ter Eem in Baarn.
De 2e , 3e , 4e , 5e , 6e , 7e, 8e, 9e, 10e, 11e en 12e, 13e, 14e, 15e en 16e Alltogether festivals werden respectievelijk op 3 juli 2004, 2 juli 2005,1 juli 2006, 30 juni 2007, 7 juni 2008, 6 juni 2009, 5 juni 2010, 4 juni 2011, 1 + 2 juni 2012, 1 juni 2013, 6 en 7 juli 2014, 5 en 6 juni 2015, 3 en 4 juni 2016, 2 en 3 juni 2017 en 1 en 2 juni 2018, 31 mei en 1 juni 2019 in de Pekingtuin in Baarn georganiseerd.
Net als voorgaande jaar was de opkomst op het festival van dit jaar wederom bijzonder goed, ongeveer 4000 bezoekers uit verschillende culturen hebben kunnen genieten van het uitgebreide gevarieerde programma.
Voorop staat: Elkaar ontmoeten en samen zijn in een ontspannen en muzikale sfeer.

Festival 2020 en Festival 2021 wegens COVID-19 geannuleerd.

Het Alltogether festival kon wegens de corona pandemie in juni 2020 en in juni 2021 geen doorgang vinden. Op de laatste pagina is een inhoudelijk verslag en een financiële verantwoording publiekelijkte zien

.
Financiele verantwoording:

Difinitief geraamde kosten en dekking Alltogether festival 2016:

Omschrijving
Begroot
DekkingVerschil
Opbouw terrein kosten6.7002.8503.850
Kosten publiciteit3.7501.5502.200
Technische en facilltairekosten (geluid & licht podium + extra podium)7.4001.5005.900
Programma (live bands / dance acts / shows)17.7509.5008.250
Subtotaal
35.60015.40020.200
Inkomsten(sponsorgelden/donateurs+overigen)__20.800
Batig saldo 2016
__600
Financiele verantwoording:

Definitief geraamde kosten en dekking Alltogether festival 2017:
OmschrijvingKostenDekkingVerschil
Opbouw terrein kosten13.500
13.500
Kosten publiciteit5.100
5.100
Technische en facilltairekosten (geluid & licht podium + extra podium)7.850
7.850
Programma (live bands / dances acts/theater)17.100
17.100
Subtotaal
39.05039.50039.050
Inkomsten(Subsidie, Sponsorgelden/Donateurs+consumptie opbrengsten)_
3339.500
Batig saldo 2017
_
_
450

Financiele verantwoording algemeen.
Als stichting zijnde wordt niet verwacht een vermogen te hebben, maar indien dit wel het geval zou zijn door schenkingen of nalatenschap dan adequaat en conform de statuten van de stichting.
Bijhouden van adequate administratie.

Geen winstoogmerk.

Stichting Sandesh (boodschap) Baarn, duidelijk visie op festival met boodschap, zonder winstoogmerk.

Bijlagen:

Financieel verslag 2018

Subsidie(s), bijdragen van het Prins Bernard Cultuurfonds Utrecht en het K.F. Heinfonds, gelden van vaste sponsoren, toename van nieuwe kleinere sponsoren en donateurs hebben het mede mogelijk gemaakt om een fantastisch 16e festival in Baarn te organiseren.

Door de hoge kosten voor het programma, beveiliging, veiligheid, hygi�ne, professionalisering e.d. is de stichting Sandesh Baarn blij hartig met de steun van alle instanties.

De werkelijke uitgaven en baten, inclusief de organisatie is als volgt:

Totale uitgaven Alltogether festival 1 en 2 juni 2018

54,476.60

Totale Inkomsten Alltogether festival 1 en 2 juni 2018

53,195.00

Negatief saldo (tekort)

1,281.60

Het negatieve verschil tussen de geraamde- en werkelijke kosten heeft voornamelijk te maken met tegenvallend opkomst vrijdag, tegenvallende deelsponsoring, extra kosten voor verzekering en materialen en een mindering van subsidie gemeente Baarn.

Inhoudelijk-verslag-AF-2019.-Balans-Jaarrekening-tbv-ANBI-2019

Geacht college,

Verwijzend naar het besluit van het burgemeester en wethouders van Baarn voor het toekennen van € 5.320 subsidie voor de organisatie van het Alltogether festival doen wij onderstaand een verslag van het 17e Alltogether ontmoetingsfestival.

Hierbij ingesloten; kopieën van persberichten, programma en andere bescheiden.

Inleiding

Het bestuur van Stichting Sandesh Baarn, kan vanwege de geweldige inzet van vrijwilligers, subsidie van de gemeente Baarn, fondsen bijdragen, sponsoren en donateurs, maar vooral ook door de prima opkomst opnieuw tevreden terugkijken op hetjaarlijks Alltogether ontmoetingsfestival in de Pekingtuin in Baarn.

Opkomst, thema, duur, opening, programma.

In de bijgesloten persberichten is de opzet, het verloop en het programma van het

festival weergegeven, maar het is een genoegen om het volgende te vermelden:

De sfeer was net als voorgaande jaren uitstekend, de opkomst bestaande uit alle leeftijden, afkomst en culturen was geweldig. Zo’n 3500 tot 4000 bezoekers hebben zich kunnen vermaken van de activiteiten op dit festival.

Het programma van vrijdagavond 31 mei 2019.

Velen hebben het Alltogether festival al een jaar van tevoren geblokt in hun agenda en dat was ook te zien aan de grote opkomst op vrijdagavond. 

Maar ook de artiesten zelf hadden er zin in, bijv. Angel Aruna die samen met “Le Freak” een puike set afleverde … wat was dat genieten, die prachtige stem met goede instrumentale ondersteuning.

Tussen het afbouwen en opbouwen van de vele liveacts heeft Aschwin Groenen, Alias Dj Aschwin G. voor een uitstekende muzikale aanvulling gezorgd.  

De organisatie was ook erg trots dat ze op het laatste moment de super band EXTAZZ als vervangervoor Friction & The Roots Drivers hebben kunnen regelen.

LATINO BM ROYALE sloot de zwoele vrijdagavond af.

Zoals bekend stond daar een groep met een breed repertoire waar show, spektakel, entertainment samen kwamen.

Het was een waardige en swingende afsluiter van het geslaagde vrijdagavond.

Het Programma zaterdag 1 juni 2019.

Met het Alltogether Jeugdfestival op de planning was het de taak van Kelly Timmers om deze prachtige dag te openen. Opeenvolgend waren er optredens en Meet & Greets met AmaSing Girl band, Anne Appelo & Kelly T. met Baarn Talents en van het duo Myléne en Rosanne.

Zij werden fantastisch ondersteund door de danseressen van Balletschool Marut Jorquera onder leiding van Rasarani Art.

Tussen de acts door waren er diverse gastoptredens en veel dansoptredens door de kinderen uit Baarn.

Ook dit jaar was theaterfestival ‘Vuurol’ weer aanwezig met een leuke act waar de kinderen zelf mee konden doen.

Daarnaast konden kinderen ook genieten van gratis Schminken verzorgd door de Color Girls (Marjan & Fiona), knutselen en kunstwerk laten maken door Stichting Happy Kids (Alrieke) en nog veel meer.

Naast deze jonge leeftijdgenoten werd ook aandacht aan ouderen besteed.

Zo was in het begin van de zaterdagmiddag een uur lang ingeruimd voor een presentatie te houden over scootmobiel door voorzitter S. Verkade van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn.                                                                        

Seniorenraad Baarn nam binnen dit uur ook deel om toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden

Om 15.00 uur begon het muziekprogramma dat tot laat duurde.

De aftrap werd verricht door Dirty Harry & The Magnum Horns.

Zij maakten hun naam waar en blijven een begrip in het Gooi.

Hun eerlijke rockmuziek met de opzwepende blazers maakten het optreden tot een waar feest.

The Delvecchios volgden en zorgen voor een spetterend optreden vol stevige rauwe sixties nummers. Ondanks de hitte speelden de heren in een moordend tempo en knalde de ene na de andere solo van het podium.

Officiële toespraak:

In het begin van de avond deed beleidsadviseur mevrouw Joanna Tijs de officiële opening namens de gemeente Baarn.

In haar toespraak roemde zij het Alltogether Festival (door Stichting Sandesh) als aanwinst voor onze dorp.

Dat geeft de organisatie en het publiek natuurlijk een enorme boost. 

The Band met Kieren Kedar  hadden een fantastische opkomst en hun entree werd met luid gejuich ontvangen. Deze band was meer dan een show en kregen de mensen al snel op de dansvloer.

Hipp Hop Rappers OM en OM oftewel het Amersfoortse Rapduo (Della Dix en Roy de Jong). Zij wisten het jongerenpubliek naar zich toe te trekken waarbij de toejuiching niet weg kon blijven. Een kort maar memorabel optreden!

De “Tribute band The Policed” kreeg het vanaf het begin voor elkaar om de luisteraars in te pakken. Bij vele songs gingen de handen de lucht in en werd er luidkeels meegezongen met de bekende hits. Door een prachtige lichtshow gecombineerd met projecties op LED scherm van nauwkeurig gekozen beelden van The Police werd het een totaalspektakelwaarin de band de energie, muzikaliteit en dynamiek volledig kon uitten.

Met de ruimte die was vrijgevallen binnen het programma was het tijd voor dorpsgenoot Akash Bhola, alias Dj Binzo om de mystery guest act te vervullen.       30 min lang tunes voor jong en oud, waarbij je niet anders kon dan de muziek voelen en bewegen op de sexy beats.

Met de spontane korte toespraak tijdens deze act door burgemeester Mark Roëll, nam de fantastische sfeer enorm toe.

Ter afsluiting van het 17e festival was muziek en showband The Embers gecontracteerd.  

Hun professionele uitstraling zorgde voor een spetterende afsluiting.

Dankwoord

Ook mede door subsidie van gemeente Baarn, steun van Prins Bernard Cultuurfonds, K.F. Heinfonds, trouwe en nieuwe sponsoren, tomeloze inzet van onze vrijwilligers is ook het 17e gratis Alltogether festival weer een TOP feest geworden.

Doel, werkwijze.

Stichting Sandesh Baarn organiseert jaarlijks het Alltogether “openlucht ontmoetingsfestival”, waar iedereen ongeacht herkomst, cultuur, sekse en leeftijd welkom is.

De activiteiten van Stichting Sandesh Baarn zijn er ook op gericht tot het wegnemen of het verkleinen van de kloof, oftewel het kweken van begrip tussen de verschillende in Nederland wonende bevolkingsgroepen.

Bovendien biedt het Alltogether festival aan jonge kunstenaars en podiumacts de gelegenheid zichzelf te presenteren aan het publiek.

Evaluatie en innovatie moeten ervoor zorgen dat het festival waar nodig blijft verbeteren, professionaliseren.

Meer over de stichting staat vermeld op website: www.alltogetherbaarn.nl en www.stichtingsandesh.nl, foto’s etc. kunnen worden bekeken op facebook pagina: Alltogether Festival Baarn.

Ondersteuning / middelen en standhouders

Ter ondersteuning van het organiseren van het festival wordt gezorgd voor veiligheid, beveiliging, hygiëne, divers programma, voldoende jeugdvermaak, vrijwilligers- inzet, sponsorgelden, fondsenwervingen, subsidie(s) en deelname door standhouders met culinaire en niet culinaire producten.

Financieel verslag:

Subsidie(s), bijdragen van het Prins Bernard Cultuurfonds Utrecht en het K.F. Heinfonds, gelden van vaste sponsoren, toename van nieuwe kleinere sponsoren en donateurs hebben het mede mogelijk gemaakt om een fantastisch 17e festival in Baarn te organiseren.

Door de hoge kosten voor het programma, beveiliging, veiligheid, hygiëne, professionalisering e.d. is de stichting Sandesh Baarn blij hartig met de steun van alle instanties.

De werkelijke uitgaven en baten, inclusief de organisatie is als volgt:

Totale uitgaven Alltogether festival 31 mei en 1 juni 2019                    € 56,465.00

Totale Inkomsten Alltogether festival 31mei en 1 juni 2019 €56,740.00                                                                            

Batig saldo                                                                                                     €      275.00

Slot:

Het bestuur kijkt tevreden terug op een geslaagd festival dat wij met z’n allen hebben neergezet.

Net als voorgaande jaren; een spannende start, geen calamiteiten en een goede afloop.

Voor het volgende Alltogether ontmoetingsfestival, de 18e editie dat gepland staat voor vrijdagavond 5 juni en zaterdag 6 juni 2020, hoopt het bestuur weer op voldoende medewerking van vrijwilligers, sponsors, fondsen en subsidie(s), zodat de stichting Sandesh Baarn opnieuw een geslaagde editie kan organiseren.

((Impact COVID-19 virus), wegens de genomen overheidsmaatregelen, waar wij volledig begrip voor hebben, zal het festival op 5 en 6 juni a.s. niet doorgaan. Nu dat bekend is dat alle grote evenementen tot 1 september verboden zijn, kijken we uit naar andere alternatieven). 

Hoogachtend,

Namens het bestuur van Stichting Sandesh Baarn,

Shridath Bhola, voorzitter.

Foto Collage (kan worden bekeken op Facebook pagina: Alltogether Festival Baarn.

Resultaten/jaarrekening 2019
Stichting Sandesh Baarn  Resultaat 
Kosten Alltogether multiculturele ontmoetingsfestival 2019  €                         -56.465,00
Inkomsten Alltogether festival 2019  €                           56.740,00
Subtotaal  €                              275,00
Evaluatie meeting 13 juni 20219  €                              -210,00
Subtotaal  €                                 65,00
Sponsoren + vrijwilligers bijeenkomst + werving nieuwesponsoren 16 november 2019  €                            -1.100,00
   
Banksaldo 31-12-2019  €                           10.941,14  
Voorschot Subsidie gemeente Baarn voor Alltogether festival 2020  €                            -5.400,00
Donaties / Voorschotten sponsorgelden Alltogether festival 2020  €                            -3.500,00
   
Kas  €                               225,00
Voorraden  €                               210,00
   
Huur opslagrumte  €                            -1.000,08
Bankkosten  €                              -119,25
   
   
Saldo per 31-12-2019  €                          1.356,81  
Stichtting Sandesh Baarn
31-dec-19
  Balans 31-12-2019  
     
Omschrijving Activa Pasiva
Gebouwen en terreinen  €                         –    
Eigen vermogen     €                 1.356,81
     
Huur garage box tbv opslag    
Molengraaflaan, Baarn    €                 1.000,08
     
Bankkosten (12 maanden)    €                    119,25
     
Voorraden:    
Zandzakken  €                   50,00  
Vlaggenstandards + stokken + flaggen  €                  150,00   
kleinmateriaal (tonnen tbv aankleding feestje)  €                    10,00  
Liquide middelen    
Kas  €                  225,00  
Bank Saldo 28-12-2019  €             10.941,14  
Voorschot Subsidie 2020 gemeente Baarn    €                5.400,00
Dontaies / Voorschotten sponsorgelden 2020    €                3.500,00
     
     
Totaal  €              11.376,14  €               11.376,14
Stichting Sandesh Baarn
31-dec-19

Aan: Burgemeester en wethouders van Baarn
Stationsweg 18
3743 EN Baarn

Van: Stichting Sandesh Baarn
Prof. Fockema Andreaelaan 49
3741 EJ Baarn

Betreft: Inhoudelijk verslag 18e Alltogether ontmoetingsfestival Juni 2020.
Referentie: 75894
Plaats: Pekingtuin Baarn / Datum 5 en 6 juni 2020 (Geannuleerd)

Baarn, 30 april 2021

Geacht college,

Verwijzend naar uw besluit voor de toekenning van subsidie ad € 5.400 voor de organisatie van het Alltogether ontmoetingsfestival, treft u onderstaand een korte inleiding en verslag van en het niet doorgaan, tevens ook een vooruitblik om het festival later, in de 1e weekend van augustus onder voorbehoud en corona-proof te kunnen organiseren.

Inleiding
Het bestuur van Stichting Sandesh Baarn, kan vanwege de geweldige inzet van vrijwilligers, subsidie van de gemeente Baarn, fondsen, sponsoren en donateurs, maar vooral ook door de prima opkomst de afgelopen jaren tevreden terugkijken op het jaarlijks Alltogether ontmoetingsfestival in de Pekingtuin in Baarn.

De sfeer voorgaande jaren was uitstekend, de opkomst bestaande uit alle leeftijden, afkomsten en culturen was geweldig. Zo’n 3500 tot 4000 bezoekers hebben op de voorgaande festivals zich kunnen vermaken van de activiteiten op dit festival.

CORONA IMPACT
Wegens de COVID-19 pandemie hebben wij zoals bekend het 18e Alltogether festival 2020 terecht moeten cancelen.

In mijn email .d.d. 20-04-2020 heb ik een uiteenzetting over het annuleren van het festival aangegeven. Onderstaand een resume.
Tevens de verwijzing naar het geplaatste communiqué op onze website en facebook pagina.

(Email) 20-04-2020
Beste mevrouw Leenders,
Hartelijk dank voor uw bericht. Helaas heeft COVID-19 virus een veel grotere impact dan dat wij hadden durven denken. Nadat bekend werd dat alle grote evenementen tot 1 juni verboden werden, zijn wij gesprekken begonnen met (hoofd)actoren, (deelnemers, Foodtrucks en non food kramen) (live optredende acts-artiesten / muziek bands) etc. het Alltogether festival 5 en 6 juni 2020 te cancelen en te verplaatsen naar een latere data in dit jaar nog.
Van de meeste betrokkenen is voor het verplaatsen naar een latere datum, of voor een gehele annulering voor 2020 veel begrip! Maar er zijn ook veel teleurstellingen, als organisatie hebben wij uiteraard ook veel begrip hiervoor. Wij proberen toch voorzichtig positief-optimistisch te blijven.
Met de huidige corona Outbreak, wat de hele wereld in een wurggreep heeft, vinden wij dit om realistisch te zijn niet haalbaar, zeker niet met de 1.5 meter social distancing maatregelen.
Het is niet anders, veiligheid en gezondheid staan boven al!
Vanuit onze trouw bezoekende publiek, sponsoren en vrijwilligers krijgen wij veel steun voor ons besluit en voornemens. Van de deelnemers, security, hulpdiensten en anderen krijgen wij instemming voor het verplaatsen in dit jaar nog of overhevelen naar volgend jaar 2021.
Als bestuur hebben uiteraard ook gemengde gevoelens, maar wij willen ook elke vorm van besmettingsgevaar voorkomen en sluiten ons volledig aan de overheidsmaatregelen.
Een communiqué is enige tijd gelden al op onze Facebook pagina en onze website geplaatst.
Met vriendelijk groet,
Shridath Bhola
• www.alltogetherbaarn.nl (onder constructie)
• fb: Alltogether Festival B
aarn (onder constructie)”

De voornemens waren verheugend om het festival in het jaar 2020 op 4 en 5 juni door te laten gaan, maar helaas blijkt dit niet mogelijk. De gehele maatschappij was door de Corona pandemie en zijn bijkomende strenge regelgeving.

Roadshow 1 juni 2020 in samenwerking met Baarnse ondernemers: Wel kunnen wij melden dat wij met succes en in samenwerking met Mitra Slijterijen, Transport bedrijf Richard Joosten, Stage & Studiolight, Jack Visser Ent. en met de Baarnse muziekband Johnny And The Moonshots een plezierige Roadshow door Baarn en op verschillende terrassen in juni 2020 hebben kunnen organiseren.
Uiteraard geheel corona proof wilden wij, op de dag dat de terrassen opengingen, de mensen verrassen met eindelijk weer wat entertainment/live muziek.

Algemeen:

Doel, werkwijze.
Stichting Sandesh Baarn organiseert jaarlijks het Alltogether “openlucht ontmoetingsfestival”, waar iedereen ongeacht herkomst, cultuur, sekse en leeftijd welkom is.

De activiteiten van Stichting Sandesh Baarn zijn er ook op gericht tot het wegnemen of het verkleinen van de kloof, oftewel het kweken van begrip tussen de verschillende in Nederland wonende bevolkingsgroepen.

Tevens biedt het Alltogether festival aan jonge kunstenaars en podiumacts de gelegenheid zichzelf te presenteren aan het publiek.

Evaluatie en innovatie moeten ervoor zorgen dat het festival waar nodig blijft verbeteren, professionaliseren.

Meer over de stichting staat vermeld op website: www.alltogetherbaarn.nl, foto’s etc. kunnen worden bekeken op facebook pagina: Alltogether Festival Baarn.

Ondersteuning / middelen en standhouders.
Ter ondersteuning van het organiseren van het festival wordt gezorgd voor veiligheid, beveiliging, hygiëne, divers programma, voldoende jeugdvermaak, vrijwilligers- inzet, sponsorgelden, fondsenwervingen, subsidie(s) en deelname door standhouders met culinaire en niet culinaire producten.

Financieel verslag:
Wegens het niet doorgaan van het festival in 2020, zijn er weinig tot geen andere inkomsten te melden dan de subsidie van gemeente Baarn.

De werkelijke uitgaven en baten, kan momenteel niet goed worden aangegeven.

Bij het contracteren (januari – maart 2020) van de deelnemende acts, bands / artiesten, horeca en andere facilitaire leveringen zijn er financiële verplichtingen aangegaan die feitelijk inhouden, dat mocht het festival niet doorgaan er een bepaald percentage van de afgesproken bedragen uitbetaald moet worden aan de diverse contractanten.
Ondanks dat je door de corona pandemie zou kunnen spreken van overmacht hebben wij ervoor gekozen om ons hier zoveel mogelijk aan te houden.
Dit ook om de fijne relatie die wij met de verschillende partijen hebben te behouden.

Vooruitblik:

Nieuwe datum Alltogether Festival (1e weekend van augustus 2021)
In overleg met de heer Erik Visser is onder voorbehoud een nieuwe festival datum (1e weekend van augustus) vrijgegeven.
Wij zijn momenteel bezig met voorbereidingen te treffen om het Alltogether festival corona-proof door te laten gaan. Uiteraard alles onder voorbehoud.

Voor het volgende Alltogether ontmoetingsfestival, een combi 18e + 19e editie dat onder voorbehoud gepland staat voor vrijdagavond 6 en zaterdag 7 met optie voor zondag 8 augustus 2021, hoopt het bestuur weer op voldoende medewerking van vrijwilligers, sponsoren, fondsen en subsidie(s), zodat de stichting Sandesh Baarn opnieuw een geslaagde editie kan organiseren.

Presenstatie + activiteiten Cultuurplatform Baarn.
De optie voor zondag 8 augustus 2021 staat geheel in het teken van de presentatie van de verschillende cultuurorganisaties in Baarn.
Zij kunnen zich op die dag laten zien/horen aan het Baarnse publiek met als doel dat ze 1,5 jaar weinig tot niets hebben kunnen doen, maar dat ze nog wel degelijk bestaan en staan te trappelen om weer mooie performances te laten zien.
Dit concept krijgt de werktitel: Culturele familie dag.
Wij moeten hierbij aangeven dat deze dag op nadrukkelijk verzoek van het Cultureel Platform wordt georganiseerd.
Zodra er meer duidelijk is, kunnen eventuele aanvullende subsidie- en vergunning aanvragen ingediend worden.

Coulance deelnemers/(hoofd)Actoren, leveranciers enz..
Het programma, deelnemers (hoofd)actoren welke voor 2020 al ingepland waren, willen wij zoveel mogelijk mee selecteren voor het festival in augustus.
Voor de annulering en de coulance die wij van deze groep mochten ervaren, zijn wij enigszins verplicht deze selectie te maken.

Verwachting hogere financiële kosten.
Dat de organisatiekosten hoger zullen uitvallen is duidelijk, hierbij denken wij aan o.a. wegens corona-proof organiseren meer betaalde professionele begeleiding, controles en tevens meer faciliteiten, zoals o.a. voldoende zitgelegenheden (stoelen / banken) en aan aparte pleintjes creëren.
Momenteel is het erg lastig om bij sponsoren aan te kloppen. Ook wordt gedacht aan minder bezoekersaantal, concluderend betekent dit minder consumptie omzet. (Deze inkomsten zijn noodzakelijk om break-even te draaien).
Maar om geen pessimisme te uiten, gaan wij vanuit dat het vaccinatiebeleid goede resultaten zal opleveren en met goede weersomstandigheden het allemaal goed gaat komen.

Slot:
Het bestuur kijkt tevreden terug op de goede verstandhouding, begrip en medewerking van alle betrokkenen.

((Impact COVID-19 virus), wegens de dan geldende overheidsmaatregelen, waar wij volledig begrip voor zullen hebben, is het a.s. festival geheel onder voorbehoud).

Hoogachtend,
Namens het bestuur van Stichting Sandesh Baarn,
Shridath Bhola, voorzitter.

Resultaten/jaarrekening 2020
Stichting Sandesh Baarn   Resultaat 
Kosten Alltogether multiculturele ontmoetingsfestival 2020  
Inkomsten Alltogether festival 2020   
Subtotaal  €                                      –  
Vergaderingen / Evaluatie meetingen 2020  €                              -300,00
Sponsoren werving + Roadshow juni 2020  €                           -1.050,00
   

Banksaldo 31-12-2020
 €                             9.255,53
Subsidie gemeente Baarn voor Alltogether festival 2020  €                            -5.400,00
Donaties / Voorschotten sponsorgelden Alltogether festival 2020  €                            -3.500,00
   
Vergaderingen / Evaluatie meetingen 2020  €                               300,00
Sponsoren werving + Roadshow juni 2020  €                             1.050,00
   
Kas  €                               250,00
Voorraden  €                               150,00
   
Huur opslagrumte  €                            -1.011,24
Bankkosten  €                              -116,65
   
   
Saldo per 31-12-2020  €                            977,64
Stichting Sandesh Baarn
31-dec-20
  Balans 31-12-2020  
     
Omschrijving Activa Pasiva
Gebouwen en terreinen  €                              –    
Eigen vermogen     €                              977,64
     
Huur garage box tbv opslag –    
Molengraaflaan, Baarn    €                            1.011,24
     
Bankkosten (12 maanden)    €                               116,65
     
Voorraden:    
Zandzakken  €                         40,00  
Vlaggenstandards + stokken + flaggen  €                        100,00   
Kleinmateriaal (tonnen tbv aankleding feestje)  €                          10,00  
Liquide middelen    
Kas  €                        250,00  
Bank Saldo 31-12-2020  €                    9.255,53  
Subsidie 2020 gemeente Baarn    €                            5.400,00
Donaties / Voorschotten sponsorgelden 2020    €                            2.150,00
     
     
Totaal  €                     9.655,53  €                           9.655,53
Stichting Sandesh Baarn
31-dec-20

T.bv. ANBI 2021

Betreft: Inhoudelijk verslag 19e Alltogether ontmoetingsfestival.

Referentie: 123878

Plaats: Pekingtuin Baarn   / Datum 4 en  juni 2021 –> 7 en 8 augustus 2021 -> 20 en 21 augustus 2021 (alle data Geannuleerd)

Baarn, 23 mei 2022

Geacht college,

Verwijzend naar uw besluit voor de toekenning van subsidie ad € 5.481 voor de organisatie van het Alltogether ontmoetingsfestival, treft u onderstaand een korte inleiding en verslag van en het steeds niet doorgaan, tevens ook een vooruitblik om het festival later, in de 3e weekend van augustus onder voorbehoud en corona-proof te kunnen organiseren. Ook op deze data kon wegens de overheidsmaatregelen het festival geen doorgang vinden.

Inleiding

Het bestuur van Stichting Sandesh Baarn, kan vanwege de geweldige inzet van vrijwilligers, subsidie van de gemeente Baarn, fondsen, sponsoren en donateurs, maar vooral ook door de prima opkomst de afgelopen jaren tevreden terugkijken op hetjaarlijks Alltogether ontmoetingsfestival in de Pekingtuin in Baarn.

De sfeer voorgaande jaren was uitstekend, de opkomst bestaande uit alle leeftijden, afkomst en culturen was geweldig. Zo’n 3500 tot 4000 bezoekers hebben op de voorgaande festivals zich kunnen vermaken van de activiteiten op dit festival.

CORONA IMPACT

Vanwege de COVID-19 pandemie hebben wij ook het 19e Alltogether festival 2021 moeten annuleren

Het is duidelijk dat dit geen verdere uitleg behoeft.

De voornemens waren verheugend om het festival in het najaar 2021 op 20 en 21 augustus door te laten gaan, maar helaas bleek dit niet mogelijk. De gehele evenementen branche was in lockdown door de Corona pandemie en zijn bijkomende strenge regelgevingen.   

Algemeen:

Doel, werkwijze.

Stichting Sandesh Baarn organiseert jaarlijks het Alltogether “openlucht ontmoetingsfestival”, waar iedereen ongeacht herkomst, cultuur, sekse en leeftijd welkom is.

De activiteiten van Stichting Sandesh Baarn zijn er ook op gericht tot het wegnemen of het verkleinen van de kloof, oftewel het kweken van begrip tussen de verschillende in Nederland wonende bevolkingsgroepen.

Tevens biedt het Alltogether festival aan jonge kunstenaars en podiumacts de gelegenheid zichzelf te presenteren aan het publiek.

Evaluatie en innovatie moeten ervoor zorgen dat het festival waar nodig blijft verbeteren, professionaliseren.

Ondersteuning / middelen en standhouders

Ter ondersteuning van het organiseren van het festival wordt gezorgd voor veiligheid, beveiliging, hygiëne, divers programma, voldoende jeugdvermaak, inzet vrijwilligers, sponsorgelden, fondsenwervingen, subsidie(s) en deelname door standhouders met culinaire en niet culinaire producten.

Financieel verslag:

Wegens het niet doorgaan van het festival in 2021, zijn er weinig tot

geen andere inkomsten te melden dan de subsidie van gemeente Baarn.

De werkelijke uitgaven en baten, kan ook dit jaar niet goed worden aangegeven.  

Ook voor 2021 is bij het contracteren van de deelnemende acts, bands / artiesten, horeca en andere facilitaire leveranciers financiële verplichtingen aangegaan die feitelijk inhouden, dat mocht het festival niet doorgaan er een bepaald percentage van de afgesproken bedragen uitbetaald moet worden aan de diverse contractanten.

Ondanks dat je door de corona pandemie zou kunnen spreken van overmacht hebben wij ervoor gekozen om ons ook dit jaar hier zoveel mogelijk aan te houden.

Dit ook om de prettige relatie die wij met de verschillende partijen hebben gecreëerd, te behouden.

Vooruitblik:

Nieuwe datum Alltogether  Festival staat gepland in het 1e weekend van juni 2022 (3 en 4 juni 2022).

De evenementen vergunning hiervoor is ingediend en in behandeling bij mevrouw Corlijn Doedens van BRN evenementen.

Coulance:

Het programma, deelnemers (hoofd)actoren welke ook voor 2021 al ingepland waren, nemen wij zoveel mogelijk mee in het samenstellen voor het festival in het 1e weekend van juni 2022.

Voor de annulering en de coulance ook voor 2021 die wij van deze groep mochten ervaren, waarderen wij en zijn wij enigszins verplicht deze selectie te maken.

Verwachting hogere financiële kosten.

Ondanks dat vrijwel alle corona regels zijn versoepeld willen wij nog steeds voorzichtig optimistisch zijn, maar tevens ook realistisch blijven denken. Refererend hiernaar herhalen wij het volgende:

De gevolgen van COVID-19 is nog steeds aanwezig in de samenleving, waardoor wij denken dat de organisatiekosten hoger zullen uitvallen, hierbij denken wij aan de betaalde professionele begeleiding, controles en tevens meer faciliteiten, zoals o.a. voldoende zitgelegenheden (stoelen / banken) en aan aparte pleintjes creëren.

Het is nog steeds erg lastig om bij sponsoren aan te kloppen. Ook wordt gedacht aan minder bezoekersaantal, concluderend betekent dit minder consumptie omzet. (Deze inkomsten zijn noodzakelijk om break-even te draaien).

Maar om geen pessimisme te uiten, gaan wij vanuit dat door het versoepelen van alle COVID-19 beleidsregels en met goede weersomstandigheden het allemaal goed gaat komen. 

Tot slot:

Het bestuur kijkt tevreden terug op de goede verstandhouding, begrip en medewerking van alle betrokkenen.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van Stichting Sandesh Baarn,

Shridath Bhola, voorzitter.

Resultaten/jaarrekening 2021
Stichting Sandesh Baarn Resultaat 
Kosten Alltogether multiculturele ontmoetingsfestival 2021 
Inkomsten Alltogether festival 2021 
Subtotaal €                                      –  
  
Banksaldo 30-12-2021 €                          10.812,84 
Subsidie gemeente Baarn voor Alltogether festival 2021 €                           -5.481,00
Donaties / Voorschotten sponsorgelden Alltogether festival 2021 €                           -3.490,00 
  
Vergaderingen / Evaluatie meetingen 2021 €                               300,00
Vergaderingen / Evaluatie meetingen 2021 (voor eigen rekening bestuur) €                              -300,00
Kas €                               465,00
Voorraden €                               150,00
  
  
Huur opslagrumte €                            -1.028,94
Bankkosten €                              -119,20
  
  
Saldo per 30-12-2021 €                          1.308,70 
Stichtting Sandesh Baarn
31-dec-21
 Balans 31-12-2021 
   
OmschrijvingActivaPasiva
Gebouwen en terreinen €                               –   
Algemene reserve   €                            1.308,70
   
Huur garage box tbv opslag  
Molengraaflaan, Baarn  €                            1.028,94
   
Bankkosten (12 maanden)  €                               119,20
   
Voorraden:  
Zandzakken €                          40,00 
Vlaggenstandards + stokken + flaggen €                        100,00  
kleinmateriaal (tonnen tbv aankleding feestje) €                          10,00 
Liquide middelen  
Kas €                        465,00 
Bank Saldo 31-12-2021 €                   10.812,84 
Subsidie 2021 gemeente Baarn  €                           5.481,00
Donaties / Voorschotten sponsorgelden 2021  €                            1.140,00
Algemene verplichtingen / Toezeggingen acts/ geluid en lichtinstallatie / Led scherm   €                           2.350,00
   
Totaal €                   11.427,84 €                          11.427,84
Stichting Sandesh Baarn
31-dec-21